Komplett konferanse- og møteledelse

Formidlingsevne, tydelighet og engasjement

image description
“En dyktig møteleder bidrar til variasjon, formidler og forklarer, og har en helt sentral rolle i samspillet mellom scene og sal."

Erik Wold

om møteledelse
image description
“ Debattledelse handler om å holde tråden gjennom digresjoner, om å improvisere og motivere, og å kunne håndtere det uforutsette."

Erik Wold

Om debattledelse
image description

Hvordan opptre på TV?

Kurs og opplæringstilbud fra Kjør Debatt

I all nyhetsformidling på TV – og radio – er det korte, nedklippete intervjuet et virkningsfullt innslag som de fleste kanaler bruker daglig. Formen kan være krevende for uøvde intervjuobjekter. Et direktesendt intervju kan være spesielt vanskelig å mestre. Ofte er det slik at disse intervjuene blir til med svært lite forvarsel. Da er det viktig å ha en trygghet på hvordan man skal opptre, og hvordan man ønsker å fremstå foran kamera eller som deltaker på en pressekonferanse.

Kjør Debatt tilbyr et kursopplegg der deltakerne både kan få en god forståelse av journalistens behov og metoder, og samtidig får øve på intervjusituasjonen med TV-kamera tilstede. Kurset kan gi verdifull innsikt i egen evne til å mestre kriser og akutte situasjoner.

Hvordan organisere og gjennomføre debattmøter?

Debatt i organisert form er en populær aktivitet på mange samfunnsområder, blant annet i undervisningsmiljøer, i bibliotekene, i organisasjonslivet og i de fleste politiske miljøer. Kjør Debatt tilbyr kurs i planlegging, gjennomføring og ledelse av debattmøter.

Vil du vite mer?